Herdenken

Herdenken heeft te maken met hèr-inner-en: Ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden opnieuw in je innerlijk tot leven wekken. En, niet onbelangrijk, je daar opnieuw tot verhouden. Dat kan vreugdevol zijn, maar ook verdrietig, pijnlijk of moeilijk.

Het herinneren, heeft behalve met het verleden ook met het heden én de toekomst te maken. Met de opgehaalde herinneringen willen we ook een statement maken over onszelf: hoe staan we er nu voor en hoe willen we verdergaan? Wat nemen we ons voor?

Deze drieslag van verleden, heden en toekomst vormen de ingrediënten waarmee een herdenking, ritueel of ceremonie vormgegeven wordt.

Dit kan heel persoonlijk over je eigen leven gaan, maar ook over leven dat je samen met anderen geleefd hebt. Zo kunnen trauma’s, verliezen, persoonlijk of in familieverband, bv. rond de dood, scheiding, ziekte, mishandeling, misbruik, oorlog, in een ander licht komen te staan.  

Samen onderzoeken we wat nodig is om tot een herdenking of ritueel te komen. Rituelen kunnen een helende, troostende en een bevestigende werking hebben. Zo wordt het gewone alledaagse leven even boven zichzelf uitgetild.  Door  het verleden het verleden te laten en door vooruit te blikken, wat naar ons toe wil komen, scheppen we leefruimte hier en nu.  Daarbij zijn stilte, aandacht, luisteren, ge-waar-worden en vertolken ons van dienst. Graag reik ik je hierin de hand.

WERKWIJZE

Stilstaan
Door stil te staan bij een herinnering of gebeurtenis en je af te vragen wat precies je motieven zijn om hiervoor  een ceremonie, een ritueel, ‘een moNUment in de tijd’  te willen oprichten. Door naar je te luisteren en prikkelende vragen te stellen worden jouw beweegredenen helder.

Ordening
Vervolgens brengen we ordening aan in je motieven en alle ideeën die opborrelen en je te binnen schieten. Hoofd- en bijzaken onderscheiden we.

Planning
Naast het maken en bewaken van een tijdschema, plannen we ook wie wat gaat doen,  wanneer en waar.

Uitvoering
Op het juiste moment en de afgesproken plaats wordt de herdenking of ceremonie uitgevoerd.

Afsluiting
Met elkaar kijken we terug op het hele proces en jullie bevindingen en komen tot een gezamenlijke afronding. Ook financieel sluiten we af.