Trudy van Dijk: Er is geen houvast in het Leven, maar wel altijd hulp.

Over moNUment

LUISTEREN -  GEWAARWORDEN – VERTOLKEN


Bij een mijlpaal of keerpunt in je leven ben ik graag van de partij om met je na te gaan wat jouw motieven daarbij zijn. Door  naar je te luisteren en je prikkelende vragen te stellen worden je beweeg-redenen helder.

Daarmee ga ik aan de slag zodat er in samenspraak met jullie een ceremonie ontstaat die precies op maat gesneden is. Waarbij het uiteraard om jullie draait!

Welkom bij MONUMENT uitgesproken.MISSIE


De  betekenissen en tegenstellingen die in ‘MONUMENT uitgesproken’ te vinden zijn, kunnen niet groter: 

het massieve, stevige, solide  (monument) tegenover het vluchtige, tijdelijke en kortstondige (nu, moment) .

 

Wat mij raakt  in deze naam is dat het exact weergeeft wat mij voor ogen staat:
Voor bijzondere ijkpunten in het leven een denkbeeldig, uitgesproken monument oprichten in de tijd,  waar op zorgvuldige wijze woorden aan gewijd worden. Samen met jou.


Trudy van Dijk

 


VIEREN – HERDENKEN

Als kind stond ik verwonderd te kijken naar een bruid en bruidegom die in een witte koets met zwarte paarden  ervoor instapten. En vroeg ik aan mijn vader waarom de vlag met oranje wimpel uithing en we met alle schoolkinderen voor het stadhuis "Wilhelmus" zongen?  En waarom stonden de mensen stil en namen ze hun pet af als er een rouwstoet voorbijkwam? Waarom hing de vlag halfstok op 4 mei? Waarom waren er roze en blauwe muisjes? Mag ik ook een Palmpasenstok? En waarom naaide mijn moeder een nieuwe jurk voor mij met Pasen?  En bakte ze een mokkataart voor mijn verjaardag? 

Van jongs af aan fascineert het mij hoe mensen feest vieren en gebeurtenissen herdenken. Of het nu gaat over kinderfeestjes, trouwerijen, een kind verwachten, jubilea, begrafenissen, of diploma uitreikingen, 4 en 5 mei viering, Koningsdag, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen of een ander jaarfeest, tot in detail interesseert het mij hoe mensen ertoe besluiten iets wel of juist niet te doen.

Later ontdekte ik dat de mooiste feesten en de meest ontroerende herdenkingen juist die waren, die hélemaal overeenstemde met de bedoelingen van de  ‘gevers’ ervan. Mensen die er in slagen om precies de juiste toon te treffen en net díe sfeer weten te scheppen die precies hún diepgevoelde intenties uitstralen. Wat beweegt hen daartoe? Hoe doen ze dat?

Zinzoeker
Zin en samenhang zoeken loopt als een rode draad door mijn leven. Soms vind ik die, en soms verloor ik weer wat ik gevonden had. Theologie studeren was daarom op mijn lijf geschreven. Als levensbeschouwing en levenskunst ter sprake komen ben ik in mijn element. Altijd benieuwd wie iemand is, waar die vandaan komt en vooral: waar wil je naar toe?  Wat wil er eigenlijk tevoorschijn komen? In het delen van levensvragen doen herkenning, erkenning én de mogelijkheden tot verandering zich voor. Dat smaakt naar meer!

Monument
De combinatie van ‘vieren en gedenken’ en ‘zoeken naar zin en samenhang’ heeft geleid tot het ontstaan van MONUMENT uitgesproken. Vanuit deze interesses koester ik de waarde van traditionele en eigentijdse rituelen in het vormgeven van ceremonies, plechtigheden, vieringen, herdenkingen, mijlpalen, jubilea, enzovoort. Zo kan een overgang, een nieuw begin of een afscheid waardig gemarkeerd worden. Dat doe ik in samenspraak met jou. Daarbij zet ik mijn beste gereedschappen in: luisteren, gewaarworden en de kunst van het vertolken.

Ceremoniemaker, ritueelbegeleider, voorganger
Met hart en ziel richt ik me op de inhoud en het proces rond het creëren van ceremonies bij belangrijke levenswendingen in ons leven. Als luisteraar, waarnemer en vertolker ben ik het liefst aanwezig.  Wat ik gehoord en waargenomen heb kan ik vertalen in speeches,  weergeven in overwegingen en vormgeven in uitgebalanceerde ceremonies van welke aard dan ook. Invoelend help ik mee de gewenste sfeer te scheppen tijdens de plechtigheid. Zo komen bedoelingen en intenties van de opdrachtgever oprecht en glashelder over. Een uitgesproken moment!

Curriculum Vitae

Trudy van Dijk, geboren 1960, groeide op in Wageningen en studeerde aan de pedagogische academie en hbo-theologie in Diemen en Bilthoven, volgde cursussen rouwtheologie en liturgie, en werkte in het onderwijs, als kok in een instelling, in de uitvaartwereld. Is werkzaam als kerkelijk werker voor ouderenpastoraat in de Prot. Kerk Nederland te Veenendaal.  Zij is gehuwd, moeder van vier volwassen kinderen en werd onlangs grootmoeder.