Veranderen

Leven verandert voortdurend. Soms heel geleidelijk, soms sprongsgewijs, en af en toe heel radicaal of plotseling. Wanneer een verandering zich geleidelijk voordoet gaat dat niet van de één op de andere dag. Je merkt dat je kind langzaam aan het veranderen is van een schoolkind naar een puber, of dat je als vrouw in de overgang komt. We weten dat dergelijke processen jaren in beslag kunnen nemen. In veel culturen worden ‘initiatierituelen’ voltrokken om deze overgang te markeren. Denk aan ‘bar mitswa’ bij 12 jarige jongens in het Jodendom,  initiatieriten rondom de eerste menstruatie bij meisjes, pensioen-in-zicht-cursussen als het werkzame leven wordt neergelegd, pelgrimeren, enzovoort.

Hoewel zo’n periode vaak lang duurt, kan er op een gegeven moment een duidelijke behoefte ontstaan om die periode te willen markeren. Je kunt je daarbij afvragen wie die behoefte heeft en wat ermee beoogt wordt.


Puberteit
Zo kan een ‘rite de passage’ behalve voor de jongere, ook voor de ouders heel zinvol zijn: het opvoeden is gedaan. Steeds meer zullen ze zelf gaan beslissen en ondervinden. Je kind een eigen vrijheid en verantwoordelijkheid gunnen is een belangrijke opgave voor ouders. Je kunt er als ouder het beste van hopen, ze vertrouwen en aanmoedigen.  Ze hooguit adviseren, maar de keuze wordt toch echt steeds meer door henzelf zelf gemaakt.
Ergens in de puberteit kan deze overgang van ‘nestblijver naar nestvlieder’ gemarkeerd worden met een eigentijds ritueel. Geheel op maat ontworpen, met humor en een kritische blik, die zowel ouders als de jongere goed doet. Een uiterst individuele en intieme markering. In ons gezin hebben we dit ook gedaan.

De weg vrijmaken en uitzwaaien.

Overgang
Ben je in de overgang, of sta je voor je pensioen? Zo rond  je veertigste levensjaar, maar ook rond 49/50 jaar en rond je 65ste levensjaar vinden  overgangen, passages  of grenservaringen plaats die  niet alleen met je lichamelijke conditie te maken hebben maar die invloed op je hele levensstijl kunnen hebben. Daar kunnen ingrijpende ervaringen of inzichten aan ten grondslag liggen... 

Roer om
Soms  is er een aanleiding of gevoel dat het roer om moet. Dan worden er drastische besluiten genomen,  inzake werk, wonen, relatie, leefstijl,  in het besef dat dat nu nog kan.
Hoe het ook zij, en wat de aanleiding ook is, wanneer je erover denkt om dat op de één of andere manier in een ceremonie, een ritueel vorm te geven, dan reik ik je graag de hand om daarover mee te denken.


Kortom
: Bij iedere fase, leeftijd of aanleiding is moNUment graag van de partij om samen met jou ceremonies te creëren en uit te voeren.                            

 

WERKWIJZE

Stilstaan
Door stil te staan bij de grenservaring, de overgang en je af te vragen wat precies je motieven zijn om hiervoor  een ceremonie, een ritueel, ‘een moNUment in de tijd’  te willen oprichten. Door naar je te luisteren en prikkelende vragen te stellen worden je beweegredenen helder.

Ordening
Vervolgens brengen we ordening aan in je motieven en alle ideeën die opborrelen en je te binnen schieten. Hoofd- en bijzaken onderscheiden we.

Planning
Naast het maken en bewaken van een tijdschema, plannen we ook wie wat gaat doen,  wanneer en waar.

Uitvoering
Op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie wordt het ritueel of de ceremonie voltrokken.

Afsluiting
Met elkaar kijken we terug op het hele proces en jullie bevindingen en komen tot een gezamenlijke afronding. Ook financieel sluiten we af.