Vieren

Feest vieren                                        
Hoe doe je dat eigenlijk? Welke gebruiken horen daarbij? Van jongs af aan fascineert mij dat.

Van ‘hoe hoort het’ tot ‘wat is er mogelijk?’ Of het nu om kinderfeestjes, trouwerijen, jubilea, begrafenissen, of diploma uitreikingen gaat, tot in detail interesseert het mij hoe mensen ertoe besluiten iets wel of juist niet te doen. Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat de mooiste feesten en de meest ontroerende herdenkingen juist die waren, die helemaal overeenstemmen met de bedoelingen van de  ‘gevers’ ervan. Mensen die er in slagen om precies de juiste toon te treffen en net díe sfeer weten te scheppen die precies hún diepgevoelde intenties weergeven: wat beweegt hen daartoe? Hoe doen ze dat?

Ceremonie, plechtigheid, ritueel, viering, herdenking      
Belangrijke keerpunten of mijlpalen in ons leven worden omgeven met tradities en rituelen. Daarmee geven we uiting aan onze gevoelens en intenties bij deze hoogte- en dieptepunten. Het biedt een mogelijkheid om stil te staan bij de kwetsbaarheid en intimiteit van het leven en bij onomkeerbare en intense veranderingen. Met een feestelijke ceremonie of een gedenkwaardige plechtigheid geven we daar aandacht aan in

aanwezigheid van een kleine kring van intimi of in groter verband, thuis of elders op een andere locatie.  Rond deze viering of plechtigheid zijn vaak nog meer bijzondere momenten gepland die het geheel tot een feestelijke of gedenkwaardige dag maken.

Centraal moment
Toch is er vaak één handeling of moment die centraal staat op deze dag waaraan het meeste belang  wordt gehecht. Wat beschouwen de betrokkenen zelf als het belangrijkste moment? Wat is er nodig om deze dag, dit moment uniek en compleet te maken? Wat kan niet gemist worden? Hoe wordt er uiting gegeven aan religie en spiritualiteit?

Beweegredenen
Daarom hecht ik veel waarde aan het helder krijgen van de ‘beweeg’-redenen van de betrokkenen. Waar liggen de accenten? Wat mag helemaal in het licht komen te staan? Lastige of onzekere aspecten hoeven niet vermeden te worden; daarin kan een subtiel evenwicht gevonden worden.

Jij in de hoofdrol
Jouw eigen inbreng, je hartenwensen en de situatie waarin je je nu bevindt vormen het uitgangspunt van mijn begeleidende en uitvoerende werkzaamheden. Het is één groot proces, dat tijd en vooral aandacht vraagt en  het maken van bewuste keuzes. Hoe beter mensen zich daarop voorbereiden en hoe dichter ze bij zichzelf blijven, hoe persoonlijker  en oorspronkelijker een ceremonie worden kan. Veelal tot grote voldoening en vreugde van de betrokkenen. Daarin speel jij de hoofdrol!

ONZE WERKWIJZE

Stilstaan
Door stil te staan bij een gebeurtenis en je af te vragen wat precies je motieven zijn om hiervoor  een ceremonie, een ritueel, ‘een moNUment in de tijd’  te willen oprichten. Door naar je te luisteren en prikkelende vragen te stellen worden jouw beweegredenen helder.

Ordening
Vervolgens brengen we ordening aan in je motieven en in alle ideeën die opborrelen en je te binnen schieten. Hoofd- en bijzaken onderscheiden we.

Planning
Naast het maken en bewaken van een tijdschema, plannen we ook wie wat gaat doen,  wanneer en waar.

Uitvoering
Op het juiste moment en de afgesproken locatie vindt de viering of ceremonie plaats.

Afsluiting
Met elkaar kijken we terug op het hele proces en jullie bevindingen en komen tot een gezamenlijke afronding. Ook financieel sluiten we af.